Navtični vodnik slovenskega morja in obale je edina uradna publikacija v Sloveniji, ki na enem mestu združuje večino potrebnih in koristnih informacij v zvezi s pomorstvom in navtičnim turizmom. Vodnik podaja informacije o slovenskem morju in obali, ki se nanašajo na geografske, oceanografske in meteorološke podatke. Zbrani in povzeti so pomembnejši predpisi in drugi upravni akti, ki urejajo področje pomorstva in navtičnega turizma v Sloveniji. Predstavljene so osnove navigacije ter znanj in veščin, potrebnih za prijetno in predvsem varno plovbo. In kot najpomembnejše – v celoviti in enotni obliki so predstavljena pristanišča in sidrišča slovenske obale. Podani so ustrezni opisni podatki, največjo vrednost pa predstavlja kartografska in fotografska predstavitev slovenskega morja in obale, ki je nastala na podlagi natančnih in sistematičnih hidrografskih in geodetskih meritev v zadnjem obdobju. Prav hidrografija kot mlado in hitro razvijajoče se samostojno področje dela in raziskav je pripomogla k hitremu in kvalitetnemu širjenju znanja, pridobivanja podatkov o morju, morskem dnu in morski obali ter drugih z morjem povezanimi vsakodnevnimi procesi.

Čeprav je slovensko morje glede na druga plovna področja sosednjih držav in širom po svetu relativno majhen (navzven odprt) akvatorij, s svojo raznolikostjo vseeno zahteva ustrezno poznavanje prostora in pomembnih predpisov. Tako je vodnik v prvi vrsti namenjen vsem uporabnikom morskega prostora Slovenije, ki se z navtičnimi vsebinami srečujejo ne toliko po profesionalni plati, temveč predvsem v vsakodnevnem ali sezonskem, rekreacijskem in dopustniškem udejstvovanju.

Slovenija na pragu Sredozemlja