Malim plovilom slovensko morje seveda ne predstavlja posebno zahtevnega poligona za navigacijo. Vendar ga zaradi tega vseeno ne velja podcenjevati. Deloma že zato, ker je prav ta majhnost lahko vzrok, da zaradi velike zgoščenosti pomorskega prometa oziroma velikega števila uporabnikov morskega prostora kaj hitro naletimo na kočljivo in nevarno situacijo, ko so dobre in izurjene mornarske veščine ter poznavanje pomorskih pravil in prijemov varne navigacije lahko ključnega pomena. Čeprav slovenska obala ni obdana s številnimi malimi otočki, prelivi, morskimi kanali, podvodnimi grebeni ter plitvinami, vseeno ponuja pestro raznolikost tudi za rekreativne pomorščake. Na relativno majhnem prostoru se zvrsti veliko različnih tipov obale, od flišnatih klifov, manjših in večjih zalivčkov, plitvih ustij sladkovodnih pritokov, območij solin, pa vse do zidane obale, marin in drugih pristanišč. Za nameček je ta mali prostor že močno zaznamovan z vplivi človeka, tako da je veliko pozornosti treba nameniti prometnim plovnim potem tovornih in turističnih ladij, plavajočim oznakam območij prepovedane in omejene plovbe (naravni spomeniki, školjčišča, kopališča) ter podvodnim oviram v obliki različnih vodov in izpustnih cevi.

 

Vse tovrstne ovire ter drugi pomembni navigacijski objekti so predstavljeni na večih pomorskih kartah različnih meril, ki v celoti pokrivajo slovensko priobalno morje in obalo. In čeprav bi marsikdo rekel, da lahko ob jasnem vremenu in čistem ozračju s pogledom zaobjame tako rekoč celotno slovensko obalo in morje pred njo, samo terestrična navigacija v izjemnih primerih tudi odpove. Ponoči ne bo šlo brez pomembnih svetilnikov in poznavanja njihovih karakteristik. V gosti megli bodo pomorska karta, kompas, trikotnik in šestilo ter drugi sodobnejši navigacijski pripomočki nepogrešljivi. Ob močnem vetru in razburkanem morju, ko je vidljivost izredno zmanjšana, manevrske sposobnosti plovila pa podvržene silam razvijajoče se nevihte, ne bo časa za ugotavljanje položaja in iskanje najboljše smeri – takrat je dobro poznavanje lokalnega terena in vremenskih razmer lahko ključnega pomena. Prav takšno informacijo lahko vsak rekreativen pomorščak pridobi na kvalitetni pomorski karti in v različnih navtičnih publikacijah (navtični vodnik, popis navigacijskih objektov, kartografski ključ). In nenazadnje, slovensko morje je navzven odprt akvatorij in vsak pravi morski pustolovec prej ali slej začne odkrivati čare pristanonov, otokov in morij, ki ležijo na drugi strani navideznih morskih meja in horizonta.

 

V nadaljevanju poglavja je predstavljen sistem pomorskih kart Slovenije in osnove pomorske kartografije, opisan je mednarodni sistem pomorskih oznak IALA ter podane osnove uporabe sodobnih navigacijskih pripomočkov, s poudarkom na vedno bolj razširjeni satelitski navigaciji GPS